Agenda

Avr
7
dim
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Avr 7 @ 10:00 – 13:00
Avr
14
dim
2019
Pharmacie Renucci @ Pharmacie RENUCCI
Avr 14 @ 10:00 – 12:00
Avr
21
dim
2019
Pharmacie des Fontaines @ Pharmacie des Fontaines
Avr 21 @ 10:00 – Avr 22 @ 12:00
Avr
28
dim
2019
Pharmacie Renucci @ Pharmacie RENUCCI
Avr 28 @ 10:00 – 12:00
Mai
1
mer
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 1 @ 12:00 – 22:00
Mai
5
dim
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Mai 5 @ 10:00 – 13:00
Mai
8
mer
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Mai 8 @ 10:00 – 13:00
Mai
12
dim
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 12 @ 12:00 – 22:00
Mai
19
dim
2019
Pharmacie des Fontaines @ Pharmacie des Fontaines
Mai 19 @ 10:00 – 12:00
Mai
26
dim
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 26 @ 12:00 – 22:00
Avr
7
dim
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Avr 7 @ 10:00 – 13:00
Avr
14
dim
2019
Pharmacie Renucci @ Pharmacie RENUCCI
Avr 14 @ 10:00 – 12:00
Avr
21
dim
2019
Pharmacie des Fontaines @ Pharmacie des Fontaines
Avr 21 @ 10:00 – Avr 22 @ 12:00
Avr
28
dim
2019
Pharmacie Renucci @ Pharmacie RENUCCI
Avr 28 @ 10:00 – 12:00
Mai
1
mer
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 1 @ 12:00 – 22:00
Mai
5
dim
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Mai 5 @ 10:00 – 13:00
Mai
8
mer
2019
Pharmacie TENON @ Pharmacie TENON
Mai 8 @ 10:00 – 13:00
Mai
12
dim
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 12 @ 12:00 – 22:00
Mai
19
dim
2019
Pharmacie des Fontaines @ Pharmacie des Fontaines
Mai 19 @ 10:00 – 12:00
Mai
26
dim
2019
Pharmacie de garde @ Pharmacie de Garde
Mai 26 @ 12:00 – 22:00

Partager

Partager cette page avec vos amis